BIURO PIK licencja MF 48852

KSIĘGOWOŚĆ TO MY

  

BIURO RACHUNKOWE PIK
SZYBKO, TANIO, SOLIDNIE

42-202 Częstochowa
ul. Mirowska 34


tel.: 603390884
kom.: 694392909

email:  biuro@biuropik.pl
www:  www.biuropik.pl

Dogodny dojazd - duży, bezpłatny parking.
Zapraszamy do naszego biura w godzinach 8 - 16.


Kliknij i zobacz dojazd do naszej firmy

         Nasza oferta dotyczy zarówno stałej współpracy, jak i współpracy jednorazowej. W ramach współpracy jednorazowej oferujemy wszystkie usługi dodatkowe.

W ramach usług rachunkowo-księgowych wykonujemy:

 • prowadzenie ksiąg handlowych
 • prowadzenie podatkowych ksiąg przychodów i rozchodów
 • prowadzenie ewidencji przychodów dla celów zryczałtowanego podatku dochodowego
 • prowadzenie ewidencji sprzedaży i zakupów dla celu podatku od towarów i usług
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych
 • prowadzenie ewidencji wyposażenia
 • sprawdzanie dokumentów pod względem formalnym i rachunkowym
 • sporządzanie deklaracji podatkowych
 • projekty i modyfikacje zakładowych plan kont
 • sporządzanie i analiza bilansu, rachunku zysków i strat, przepływu środków pieniężnych
 • sporządzanie deklaracji rocznych z tytułu podatku dochodowego
 • sporządzanie deklaracji do GUS
 • przygotowywanie druków przelewów do Urzędu Skarbowego
 • reprezentacja klienta w urzędach

 W ramach obsługi kadrowo - płacowej wykonujemy:

 • sporządzanie umów o pracę, zlecenie na podstawie uzyskanych informacji
 • prowadzenie akt osobowych (przechowywane w siedzibie biura rachunkowego)
 • sporządzanie zaświadczeń o wynagrodzeniu i zatrudnieniu pracowników
 • sporządzanie list płac, rachunków do umów cywilnoprawnych
 • prowadzenie dokumentacji rejestracyjnej pracowników i zleceniobiorców ( ZUS )
 • prowadzenie dokumentacji zasiłkowej (zasiłek chorobowy, rodzinny, macierzyński)
 • sporządzanie deklaracji na potrzeby ZUS
 • sporządzanie deklaracji na potrzeby US ( PIT-4R )
 • sporządzanie zeznań rocznych pracowników ( PIT-11 )
 • przygotowywanie druków przelewów do ZUS

Usługi dodatkowej:

 • Sporządzanie rozliczeń rocznych  osób fizycznych ( PIT 28, PIT 36, PIT 37, PIT 38,  PIT 39 i innych)
 • Sporządzanie wniosków o zwrot części VAT za materiały budowlane
 • Sporządzanie wniosków kredytowych
 • Sporządzanie analiz ekonomicznych
 • Pomoc przy rejestracji firmy

Ze względu na różnorodną specyfikę działalności naszych Klientów, ceny naszych usług są ustalane indywidualnie dla każdego Klienta. Za nasze usługi wystawiamy faktury VAT.

Ceny są uzależnione od:

 • rodzaju ewidencji księgowych
 • skali prowadzonej działalności
 • liczby zatrudnionych pracowników
 • ilości dokumentów

Przykładowe ceny:

RYCZAŁT OD 50 PLN

KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW OD 100 PLN

KSIĘGI HANDLOWE CENA DO NEGOCJACJI

OBSŁUGA KADROWO PŁACOWA OD 20 PLN/ OSOBY